سقف متحرک

سقف متحرک

سقف متحرک یک سیستم ساختمانی است که به شما این امکان را می دهد تا سطح سقف را به صورت متحرک تغییر دهید. این سیستم معمولا با استفاده از موتورها، ریل ها و سیستم مکانیکی کنترل می شود.