پروژه ها

اداری قشم

پروژه ساختمان اداری قشم

شرکت آسمان هفتم(7skyview) توانست برنده مناقصه نصب و راه اندازی درب و پنجره آلومینومی پروژه ساختمان اداری قشم را به دست آورد...
پروژه زعفرانیه

پروژه زعفرانیه(در حال تکمیل)

شرکت آسمان هفتم(7skyview) با بهره مندی از فناوری نوین و پرسنل توانمند خود توانست برنده راه اندازی بخش درب و پنجره آلومینیمی ساختمان زعفرانیه شود...